Importància i avantatges de ser de l´AMPA

És important pertanyar a l´AMPA per les següents raons:

Socialització de llibres:

L'escola Ramon Pont té un projecte de socialització de llibres de text. Es poden beneficiar totes aquelles famílies que estiguin al corrent del pagament de la quota de l´AMPA.
La socialització de llibres de text és comença a partir de 3er de primària i suposa un estalvi important per a totes les famílies que hi participen.
Què és la socialització: Es tracta de la reutilització dels llibres durant un període màxim de quatre anys. Amb aquesta intervenció es pretèn que els alumnes tinguin una major cura del material escolar, alhora que es fomenta un ús més correcte i responsable.
La socilització dels llibres de text la dur a terme l´escola i l´AMPA col.labora en la comprovació de l'estat dels llibres. Per més informació sobre aquest punt consultar a la Comissió de Llibres.


Participació a les festes escolars:
Pagament de tarima.
Preparació lot de llaminadures

No hay comentarios:

Publicar un comentario